Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam Nền tảng tin cậy

Giới thiệu chung

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Phòng Đào tạo Sau đại học là một đơn vị thuộc Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam , được thành lập theo QĐ số 316/QĐ-ĐHHD ngày 30/6/2023 về việc sắp xếp, phân công viên chức, người lao động đến nhận công tác tại Phòng Đào tạo Sau đại học, Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam .

Tập thể cán bộ, giảng viên Phòng Đào tạo Sau đại học