Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam Nền tảng tin cậy

Liên kết, hợp tác giữa Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam và Tập đoàn An Phát Holdings

 Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - Tập đoàn An Phát Holdings: