Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam Nền tảng tin cậy

TẠP CHÍ ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

TẠP CHÍ ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

THÔNG TIN CHUNG

Tạp chí Đại học Hải Dương (Journal of Haiduong University) hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 353/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 03 tháng 9 năm 2013 và Công văn số 1200/BTTTT-CBC ngày 11/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giảm kỳ xuất bản Tạp chí Đại học Hải Dương. Tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN 2588 - 1329 do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp ngày 29 tháng 11 năm 2017.

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Phản ánh hoạt động giáo dục, đào tạo của Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam và công bố các tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục, đào tạo.

THỂ THỨC XUẤT BẢN

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt.

- Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/kỳ.

- Khuôn khổ: 21cm x 29,7cm.

- Nơi in: Hải Dương.

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Người chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Vũ Đức Lễ

Hội đồng biên tập:

TS. Vũ Đức Lễ

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

TS. Tăng Thế Toan

TS. Tô Văn Sông

TS. Nguyễn Thị Đào

TS. Lê Thị Nguyệt 

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI: Tải tại đây.

LIÊN HỆ

Trụ sở tòa soạn: Tầng 1, nhà A2, Nền tảng trò chơi xổ số Việt Nam

Địa chỉ: khu 8, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương

Thư ký tòa soạn: ThS. Vũ Thùy Trang, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Điện thoại: 0220.3710.919

Email: [email protected]

Website: //concept-bat.com/n31/khoa-hoc-va-cong-nghe

CÁC SỐ TẠP CHÍ XUẤT BẢN:

1. Quý I năm 2021: //concept-bat.com/uploads/tapchi/2021/Tap%20chi%20Dai%20hoc%20Hai%20Duong%20so%201-2021.pdf

2. Quý II năm 2021: //concept-bat.com/uploads/tapchi/2021/Tap%20chi%20Dai%20hoc%20Hai%20Duong%20so%202-2021.pdf

3. Quý III năm 2021: //concept-bat.com/uploads/tapchi/2021/Tap chi Dai hoc Hai Duong so 3-2021.pdf

4. Quý IV năm 2021: //concept-bat.com/uploads/tapchi/2023/So4.2021.pdf

5. Quý I năm 2022: //concept-bat.com/uploads/tapchi/2023/So1.2022.pdf

6. Quý II năm 2022: //concept-bat.com/uploads/tapchi/2023/So2.2022.pdf

7. Quý III năm 2022: //concept-bat.com/uploads/tapchi/2023/So3.2022.pdf

8. Quý IV năm 2022: //concept-bat.com/uploads/tapchi/2023/So4.2022.pdf

9. Quý I  năm 2023: //concept-bat.com/uploads/tapchi/2023/So1.2023.pdf